Kultura

Proč dnes obdivujeme staré mistry


I dnes mnozí lidé velmi rádi navÅ¡tÄ›vují muzea a galerie, kde jsou vystaveny obrazy, sochy a další pÅ™edmÄ›ty vytvoÅ™ené naÅ¡imi pÅ™edky. Velmi Äasto se jim obdivujeme a považujeme je za skuteÄná mistrovská díla, jaká se dnes již nedÄ›lají. ProÄ ale mezi lidmi existuje taková fascinace starými autory, když i noví stále existují?

 

obrazy v galerii

 

Důvodů je hned nÄ›kolik. Jedním z nich je fakt, že jsou vystavovány pouze ty nejlepší exempláře, které byly pro svou výjimeÄnost dobÅ™e uchovávány a tak vydržely až dodnes. O stovkách a tisícovkách obrazů, které popravdÄ› Å™eÄeno nestály za nic, se v podstatÄ› nic neví, a běžná veÅ™ejnost o nich nemá ani tuÅ¡ení. Díky tomu vÅ¡ak vzniká dojem, že vÅ¡ichni malíři byli v minulosti skuteÄnÄ› talentovaní. To je vÅ¡ak velmi daleko od pravdy. StejnÄ› jako dnes i tehdy bylo možné najít jak skuteÄné umÄ›lce, tak i ty, kteří byli spíše průmÄ›rní.

 

návštěva galerie

 

To vÅ¡ak není jediný důvod. Dalším je fakt, že tehdejší lidi považujeme za ponÄ›kud primitivnÄ›jší, neboÅ¥ nemÄ›li k dispozici souÄasné moderní technologie. Zdá se nám tedy neuvěřitelné, že bez nich dokázali vytvoÅ™it taková díla. PÅ™itom vám mnozí malíři i Å™ezbáři i dnes mohou ukázat, že vytvoÅ™it sochu Äi obraz bez použití moderních technologií jde docela dobÅ™e. JistÄ›, je to pomÄ›rnÄ› piplavá práce, avÅ¡ak rozhodnÄ› to není nic, co by bylo jen těžko uvěřitelné.

 

To samé platí i o ostatních umÄ›leckých smÄ›rech. AÅ¥ už se jedná o hudbu, knihy Äi cokoliv jiného, vždy najdeme stejnou fascinaci starými mistry. Zde bychom vÅ¡ak nemÄ›li zapomínat, že bez ohledu na to, co vytvoÅ™ili, to stále byli jen lidé. RozhodnÄ› bychom si je tedy nemÄ›li nijak idealizovat. To totiž vede k tomu, že pak máme prakticky nemožné nároky na moderní umÄ›lce, a nedokážeme jejich výtvory patÅ™iÄnÄ› ocenit. A to je Å¡koda, neboÅ¥ u nÄ›kterých z nich se s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností stane, že budou za nÄ›kolik století považováni za klasiky.