Finance

Soukromá versus státní škola

Studium se stává stále žádanější a důležitější záležitostí, pokud chceme v budoucnu nalézt vhodné zaměstnání. Časy, kdy dítěti stačila jen základní nebo střední škola s výučním listem, a dostal dobré zaměstnání s celkem solidním platem, jsou dávno pryč. Modernizace a okolní státy na nás tlačí s rostoucí vzdělaností, která samozřejmě znamená konkurenci. Z tohoto důvodu je také většina rodičů postavena před rozhodnutí, kam své dítě poslat a zda zvažovat soukromou školu a investovat do vzdělání svého dítěte nemalé finance, anebo je to to samé, co škola státní, kterému se věnují s opravdovou pečlivostí. Jak to tedy je? Je jedna z variant opravdu lepší? Anebo jde jen o prestiž?

píšící dítě

Začněme od samotného začátku, tedy u škol mateřských. V minulosti se tento problém nemusel tolik řešit, protože nebyla docházka v mateřských školách povinná, ale dobrovolná. V několika posledních letech došlo ale ke změně, která znamená povinnost absolvovat poslední rok v tomto zařízení, aby bylo dítě připraveno na přesun do základní školy a postupně si tak zvykalo nejen na kolektiv ale také na celý vzdělávací režim. Samozřejmě hlavním rozdílem mezi soukromou a státní školou, jsou finance. Soukromé mateřské školy nebývají zrovna nejlevnější, ovšem jejich nevětší výhodou je individuální přístup ke každému dítěti a jeho potřebám, protože se zde nachází větší počet pedagogických pracovníků než ve školce státní. Na druhou stranu bývají děti ze státních školek právě z tohoto důvodu více samostatné a zvládají tedy úkony, jako je například převlečení, vyčištění zubů, samostatné stravování anebo upozornění na případný problém. Soukromé školky bývají ale velice často specializované, děti se zde tedy můžou mnohem více naučit. Časté jsou anglicky mluvící školky, kde je tento, dnes celosvětově používaný, jazyk dětem představován již od útlého věku, tudíž pro ně bude v budoucnu mnohem menším problémem. Ve finální rovině by ale soukromá a státní mateřská škola neměla hrát tak velkou roli.

výklad učitele

U základních škol se setkáváme s velkými rozdíly v kvalitě vzdělávání. U škol státních je přesně dán rámec vzdělávání a také kostra, kterou mají děti pochytit. I když by vaše dítě v případě, že platíte školné, mělo obdržet logicky kvalitnější výuku zaměřenou na individualitu, kterou zajišťuje v převážné většině poloviční počet žáků http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/0-0-01 ve třídách, spojenou s nejnovějšími výukovými pomůckami a metodami, ve většině případů tomu tak není. Peníze bývají investovány například do celkového okolí školy, v němž by se student měl cítit co nejlépe a měla by jej ponoukat ke studiu, nebo do platu učitelů, což je zcela zbytečné v případě, že se jedná o člověka bez zájmu, unaveného svým zaměstnáním a odpočítávajícím dny do prázdnin. Chcete-li zvolit jakoukoli školu nejdříve si o ni najděte více informací. Závěrem by se tak dalo říct, že kvalita vzdělání a jeho celkové množství často velice záleží na žáku samotnému a jeho přístupu, stejně tak jako na učiteli.