Www

Zabezpečení internetového bankovnictví

České banky většinu pro identifikaci klientů používá certifikáte, které vydávají obecně uznávané autority, jako je například VerSign nebo přímo některé národní autority zabývající se vydáváním certifikátům.
Pro běžného uživatele nemusí být ani vidět, že přístup do internetového bankovnictví má různé druhy.

bezpečnost

· PDA bankovnictvím
Někdy i banky tento druh bankovnictví neumí správně zařadit do správné kategorie. Veškerá komunikace v tomto přístupu k bance probíhá přes internet, a to přes téměř klasický webový prohlížeč s PDA displejem. Tím, že takové zařízení, přes které se můžete kdekoliv připojit a máte ho stále u sebe, používá přístup do internetového bankovnictví, vykazuje známky mobilního bankovnictví. Lze tedy toto PDA bankovnictví označit jako průnik mezi těmito dvěma kanály bankovnictví (internetové i mobilního). I přes mobil probíhá zabezpečení přístupu klienta a komunikace klienta s bankou přes zabezpečení jako v osobním počítači.

monitor

· Domácí bankovnictví
Toto je služba obdobná internetovému bankovnictví. Rozdíl mezi klasickým internetovým prohlížečem a domácím bankovnictvím je takový, že komunikace mezi vámi a bankou neprobíhá právě skrz www stránky, ale skrz speciální software banky. Může se zdát a je to pravda, že je pak omezena typická volnost a mobilita internetového bankovnictví, na druhou stranu ale zaručuje mnohem vyšší bezpečnost účtu.

finance

· Internetová televize
Tento druh bankovnictví, známý také pod zkratkou IPTV, je technologií, která spadá do internetového bankovnictví, ale bývá spíše zařazená do právě samostatné kategorie. Podstatné je, že umožňuje také oboustrannou komunikaci mezi vámi a bankou, ale dochází k ní přes internetový protokol a také televizní rozhraní, a to díky telefonní lince a klávesnici připojené k televizi. Je to v podstatě také částečně domácí internetové bankovnictví, ale výhradně pro domácí použití, což zvyšuje bezpečnost, ale zase omezuje mobilitu a komfort.